You are currently viewing PLAN DALTOŃSKI – pedagogika zmian

PLAN DALTOŃSKI – pedagogika zmian

Plan Daltoński – alternatywa dla tradycyjnej szkoły

Od kilku lat większość nauczycieli oraz rodziców uświadamia sobie, że współczesne społeczeństwo coraz bardziej potrzebują ludzi myślących krytycznie, osób wyposażonych w rozmaite kompetencje miękkie. Pracodawcy na rynku pracy poszukują nie tylko ludzi z dyplomem ukończenia znakomitej uczelni wyższej, ale przede wszystkim człowieka wszechstronnego, myślącego nie tylko zgodnie z przyjętym schematem. Takich dorosłych, z którymi w dzieciństwie i młodości wytrwale ćwiczono umiejętność myślenia krytycznego, prezentującego refleksyjność i samodzielność trudno wyszukać wśród tłumów biernych odbiorców rzeczywistości.  

Wielu zdaje sobie sprawę z tego, iż współczesne dzieci i młodzież oczekują już innego modelu nauczania, a to, co oferuje szkoła jest dla nich archaiczne i uznawane za „bezsensowne”. Dlatego też placówki edukacyjne stoją dziś przed wielkim wyzwaniem. Jak odnaleźć się w przestarzałym systemie edukacyjnym, a jednocześnie sprostać aktualnym wyzwaniom nauczania i uczenia się. Warto zatem próbować odejść od tradycyjnego modelu szkoły, który nastawiony jest głównie na przekazywanie  wiedzy encyklopedycznej, często w oczach uczniów zbędnej, a zastąpić ją modelami, umożliwiającymi uczniom nabywanie bardziej rzeczywistych umiejętności i kompetencji miękkich. Mając świadomość, że nasze dzieci będą pracowały w zawodach, które nie zostały jeszcze wymyślone, nie możemy być przecież pewni czego i w jaki sposób mają się uczyć?

Warto odpowiedzieć sobie zatem na pytanie czy jest jakaś alternatywa dla szkolnictwa?

Plan daltoński z pewnością jest jedną z alternatyw dla tradycyjnego i sformalizowanego systemu szkolnictwa oraz wychowania. Dzięki nauce w duchu Planu Daltońskiego uczeń wyposażony jest w różnorodne kompetencje i ma możliwość odkrycia swojego potencjału poprzez indywidualizację stylu i tempa pracy. Dziecko otrzymuje przestrzeń do samodzielnego działania, a nauczyciel nie musi go nauczać, ponieważ stworzenie odpowiednich warunków pozwala na samodzielne zdobywanie wiedzy. Helen Parkhurst bardzo mocno podkreślała zalety aktywnego, samodzielnego uczenia się. Dziś już wiemy, że taki proces nauki następuje niemal automatycznie. Dziecko ma naturalną potrzebę rozwoju i nauki i jeśli dostarczy mu się odpowiedni materiał edukacyjny i ma zapewnione odpowiednie warunki, nauka okazuje się czymś naturalnym i spontanicznym.

Plan Daltoński jest wyjątkowy, idealnie wpisujący się w obecną rzeczywistość. Pozwala bowiem elastycznie dopasować się do programu jaki realizuje dana szkoła. Stwarza dla nauczycieli i uczniów możliwość twórczego i kreatywnego podejścia do procesu edukacji.