You are currently viewing Dlaczego Plan Daltoński?

Dlaczego Plan Daltoński?

“W szkole tradycyjnej nauczyciel, rozpoczynając zajęcia, zastanawia się, czego jego uczniowie nie umieją. Natomiast w szkole daltońskiej nauczyciel, rozpoczynając zajęcia, zastanawia się, co jego uczniowie już umieją.”

Anna i Robert Sowińscy

Praca nauczyciela to poszukiwanie metod i form pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb  każdego dziecka, które sprawią, że uczenie stanie się nie tylko procesem, ale też doświadczaniem przyjemnych, niezapomnianych momentów. Plan daltoński dzięki swym założeniom pozwala na zmianę sposobu myślenia  o nauczaniu, wychowaniu, o roli dziecka i nauczyciela w procesie edukacyjnym. Koncepcja ta skupia się na dziecku i szanuje jego potrzeby oraz stawia na działanie wychowanka. Pedagog natomiast  tak zorganizuje zajęcia i przestrzeń edukacyjną, aby dziecko działało, a nie korzystało z gotowych rozwiązań. W koncepcji planu daltońskiego nauczyciel nie jest liderem procesu lecz osobą wspierającą i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza dziecku. Wychowankowie – kreatorzy własnej wiedzy i umiejętności – mają poszukiwać, studiować, badać świat, planować swoją pracę i wyciągać wnioski. Celem najważniejszym staje się wykształcenie jednostki gotowej do samodzielnego i skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Od roku 2020 nasz Zespół dołączył do zaszczytnego grona placówek starających się ubiegać o certyfikat i nadanie nazwy placówki daltońskiej. Proces certyfikacji placówki daltońskiej  będzie trwał przez okres około 2 lat.