Trochę historii…

Gmach szkoły w Więckowicach został wybudowany około 1900 roku , a więc ponad 100 lat temu.

Po pierwszej wojnie światowej pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły był pan Łukomski, który pełnił tę funkcję do roku około 1932. Po nim funkcję tę, aż do czasu wybuchu II wojny światowej, czyli do roku 1939 pełnił pan Waluk.

W czasie działań wojennych, w latach 1939-45 budynek szkoły nie był używany, a pod koniec wojny został zamieniony na magazyn akt szpitalnych.

Działalność edukacyjną wznowiono w marcu 1945 roku, a kierownikiem została pani Joanna Ratajczakówna. Nauką objęto wtedy 147 uczniów z klas I i II koncentrując się głównie na nauce czytania i pisania.

W roku szkolnym 1946/47 powołano nowego kierownika szkoły- pana Marcina Maika, który pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci- do lipca 1968 roku. Przez te lata zmieniał się stopień organizacyjny aż do powstania szkoły7-klasowej.

Po śmierci pana Marcina Maika obowiązki kierownika szkoły pełniła jego córka, Pani Bogusława Maik, która później, w roku 1972 została dyrektorem placówki i trwała na tym stanowisku do 1996 r. Od roku 1983 w starej szkole uczyły się tylko 4 klasy, potem 5 klas. Każdego roku uczniów przybywało. Zaczynało brakować miejsca w starych murach szkoły. Uczniowie z klas 6-8 dowożeni byli do szkoły w Poznaniu. Było to niezwykle uciążliwe, zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Taka sytuacja trwała aż do czerwca 1990 r.

1 września 1990 roku nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo wybudowanym przez gminę obiekcie. Decyzję o jego powstaniu zawdzięczamy przede wszystkim ogromnym staraniom pani Bogusławy Maik, a także mieszkańców o polepszenie warunków dzieci do nauki. Oddano ją do użytku dopiero w październiku 1996 roku.

Nasz Zespół choć mały, to jest ważnym i przyjaznym miejscem dla każdego dziecka. Dzięki temu jesteśmy placówką kameralną, w której są małe klasy. Zapewnia to naszym nauczycielom i uczniom komfort pracy. Daje możliwość prowadzenia zajęć projektowych, wykorzystujących nowatorskie metody nauki. Indywidualne podejście pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania i uzdolnienia. Nasza Szkoła tętni życiem: dzieci mają możliwość brać udział w wielu konkursach, występować w przedstawieniach z różnych okazji, organizować samodzielnie wiele przedsięwzięć, tworzyć niezwykłą szkolną społeczność. Nasz Zespół widząc potrzebę zmian w dynamicznie rozwijającym się świecie w 2020 roku rozpoczął wprowadzanie innowacji pedagogicznej – planu daltońskiego. Pedagogika planu daltońskiego nie jest kierunkiem nowym, pierwsza tego typu placówka powstała w 1919 roku w Dalton, w USA. Jednak to właśnie genialni twórcy humanistycznej myśli pedagogicznej z początku XX wieku tworzyli idee, które czyniły edukację funkcjonalną i otwartą na życie. Taki też jest plan daltoński, który chcemy realizować i w Naszym Zespole. Chcemy stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego.