You are currently viewing Szkolny konkurs “Pożeracz książek”

Szkolny konkurs “Pożeracz książek”

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza chętnych uczniów z klas I – VIII do wzięcia udziału
w konkursie na największego “POŻERACZA KSIĄŻEK”.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„POŻERACZ KSIĄŻEK”
NA NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA

1.Organizator konkursu:
•Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach.

2.Cele konkursu:
•rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zamiłowania do literatury
•kształtowanie nawyku systematycznego czytania.
•propagowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy.

3.Warunki uczestnictwa:
•w konkursie uczestniczą chętni uczniowie kl. I – VIII
•udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia
•uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na dwie kategorie wiekowe
(kl. I-III i kl. IV-VIII)

4.Informacje o konkursie:
•konkurs będzie trwał od 10.04.2024 r. do 07.06.2024 r.
•zwycięzcami zostaną osoby, które wypożyczą w bibliotece szkolnej
i przeczytają największą ilość książek
•finaliści konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom i tytuł „Pożeracza Książek”
•dla zwycięzców przewidziano nagrody

Organizator konkursu:
Alicja Kilanowska