You are currently viewing Zapisy do szkoły 2023-2024

Zapisy do szkoły 2023-2024

Zapisy do szkoły i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku.

Zapisy ruszają w miesiącu kwietniu.
Dokumenty można składać osobiście do skrzynki w portierni szkoły lub mailowo kontakt@zspwieckowice.pl

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 61814835