You are currently viewing Projekt ZSP w Więckowicach Wyjątkowe Miasto

Projekt ZSP w Więckowicach Wyjątkowe Miasto

Czas pandemii i w przeważającej mierze nauczanie zdalne zdecydowanie utrudnia szkołom organizowanie aktywizujących konkursów, wystaw i projektów. W ” przerwie” pomiędzy pierwszym a drugim etapem nauczania zdalnego w klasach 1- 3, udało nam się jednak – w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Więckowicach zorganizować projekt „WYJĄTKOWE MIASTO”, którego głównym założeniem było wykonanie budynku z dowolnych materiałów. Zadanie to miało być wspólnym wyzwaniem dla całych rodzin, dzieci, rodziców, dziadków.
W tym trudnym czasie izolacji, kiedy możliwości weekendowych atrakcji zostały mocno okrojone, nasza społeczność z niezwykłym zaangażowaniem podeszła do tego projektu, wznosząc się na wyżyny kreatywności! Powstały przepiękne prace z przeróżnych materiałów, które mimo pandemii wystawiliśmy w naszej placówce w miejscu w którym widoczne są chociaż przez szklane drzwi.

Anna Florysiak wychowawca klasy 1a w ZSP Więckowice