Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dziś 2 kwietnia obchodzimy ustanowiony z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.Coroczne wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia. Przybliżenie czym jest autyzm, w jaki sposób funkcjonują dzieci i dorośli z autyzmem w codziennym życiu i grupach społecznych. Porusza kwestię niedopuszczalnej dyskryminacji, nadużyć i izolacji wymierzonej w ludzi dotkniętych autyzmem i ich rodziny.

W tym szczególnym dniu zachęcamy na znak akceptacji i poszanowania odmienności do wzięcia udziału w akcji „Zaświeć się na niebiesko”. Wystarczy jeden niebieski element stroju, zaakcentowanie logo akcji w mediach społecznościowych, aby wyrazić swoją solidarność. W Dniu Świadomości Autyzmu od 2011 roku w Polsce organizowane są iluminacje – oświetlenie niebieskimi barwami obiektów architektonicznych, aby dostrzec, okazać otwartość i wsparcie osobom ze spektrum autyzmu.

Autyzm na całym świecie dotyka coraz większej grupy ludzi. W Polsce szacuje się, iż dotyczy ponad 30 tysięcy osób.

A czym jest autyzm? Autyzm określony jest, jako całościowe zaburzenie rozwojowe, które ingeruje od wewnątrz w osobowość człowieka. Wokół tego schorzenia na przestrzeni lat pojawiło się wiele mitów, które zostały zebrane i omówione w formie tabeli.

15 wybranych faktów i mitów na temat autyzmu

Tabela 1. Wybrane fakty i mity na temat autyzmu

MityFakty
Osoby z autyzmem nie patrzą w oczy.Część osób z autyzmem nawiązuje dobry kontakt wzrokowy.
Autyzm dotyczy tylko dzieci.Autyzm to zaburzenie dotyczące osób w różnym wieku.
Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samo.Każdy z nas jest inny więc nie ma również dwóch takich samych osób z autyzmem. Obraz choroby może się bardzo znacząco różnić.
Osoby z autyzmem są agresywneTylko u części osób mogą pojawiać się agresywne zachowania.
Osoby z autyzmem nie mówią.

Wiele osób z autyzmem mówi, lecz bardzo często używany przez nie język jest „inny”, nie zawsze służy komunikacji oraz chęci dzielenia się wspólną uwagą.
Osoby z autyzmem nie kontaktują się z innymi ludźmi, unikają ludzi, izolują się fizycznie, siedzą w kącie, patrzą niewidzącym wzrokiem.Wiele osób dąży do kontaktów z innym, nawet zaczepia ludzi, mówi do nich, ciągnie za ręce, nakłania do jakiejś czynności, ale najczęściej na własnych warunkach.
Dzieci z autyzmem są spokojne, pogrążone w swoim świecie.Nie zawsze. Autyzm często wiąże się z nadruchliwością, niepokojem emocjonalnym i ruchowym, pobudzeniem.
Osoby z autyzmem stwarzają sobie swój przyjazny dla nich świat autystyczny, w którym są szczęśliwe izolując się od naszego” złego świata”.Postawa wycofująca u osób z autyzmem wynika z odgradzania się od nadmiaru bodźców a nie z chęci ucieczki do „ lepszego świata”. Autyzm nie jest wyborem.
Autyzm jest nieuleczalny.Wczesna interwencja terapeutyczna może sprawić, że dziecko pokona ograniczenia wynikające z zaburzenia. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek autyzmu można „wyleczyć”. Oznacza jednak, że w każdym przypadku terapia może znacznie poprawić stan dziecka.
Dzieci z autyzmem nie rozumieją co się do nich mówi.Rodzice zgłaszają często, że dzieci zatrzymują w pamięci słowa i zdania, trafnie rozumiejąc ich sens, choć nie okazują tego w sposób adekwatny, zrozumiały powszechnie.
Dzieci a autyzmem w ogóle nie są zainteresowane innym dziećmi, nie bawią się razem.Często dzieci są zainteresowane zabawą, ale przeważnie stoją nieco z boku, próbują włączać się do zabawy, która polega przeważnie na wspólnym bieganiu, aktywności fizycznej. Nie są jednak gotowe podjąć bez przygotowania zabawy symbolicznej (w udawanie).
Osoby z autyzmem nie mają żadnych zainteresowań.Wręcz przeciwnie- zainteresowania potrafią być wręcz obsesyjne (np. mapy, liczenie, dinozaury itd.) Mogą przemijać a na ich miejsce pojawiają się inne, równie intensywne.
Osoby z autyzmem są smutne.Często są to ludzie „wiecznie uśmiechnięci” i radośni, okazujący w ten sposób przynależność do świata społecznego. Jest to forma zdobywania przez nich akceptacji.
Mowa osób z autyzmem jest monotonna, pozbawiona prawidłowej intonacji, przypomina skandowanie.Mowa może być nieprawidłowa pod względem melodyki, ale nie dotyczy to wszystkich.
Osoby z autyzmem nie lubią nowych miejsc, zmian, niespodzianek, muszą mieć stałe rytuały.W rozwoju dzieci z autyzmem występuje często upodobanie do niezmienności, lecz nie jest to kryterium niezbędne. Z biegiem czasu wiele dzieci dobrze akceptuje zmiany, potrafi się adaptować do nowych warunków.

źródło : Fundacja PROMITIS, (2017), Fakty i mity na temat autyzmu [w:] http://autyzm.org.pl/blog/fakty-mity-temat-autyzmu/ (dostęp 22.03.2021)