You are currently viewing Konferencja „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji” – 26 października 2021

Konferencja „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji” – 26 października 2021

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Programu Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w drugiej konferencji naukowej pt. „Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19. Diagnoza sytuacji”, która odbędzie się 26 października 2021 o godzinie 9.45.

W ramach konferencji podjęta zostanie refleksja nad wyzwaniami stojącymi przed rodziną i szkołą w związku z zaistniałymi skutkami pandemii COVID-19. Zaproszeni goście podzielą się wynikami badań dotyczącymi pandemii COVID-19 w trzech perspektywach: medycznej, rodziny oraz szkoły.

Wydarzenie będzie przebiegać w formie hybrydowej – będzie je można śledzić online na platformie Webex

Więcej informacji o konferencji wraz z programem można znaleźć na stronie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.