You are currently viewing Mamy to !!!

Mamy to !!!

Zespół Szkolno – Przedszkolny z wielką radością informuje o ogromnym sukcesie całego Zespołu. W dniu 6 czerwca 2022 odbył się finalny audyt certyfikujący naszą placówkę przeprowadzony przez Panią Agatę Juljańską – konsultantkę Polskiego Stowarzyszenia Dalton. 

Audyt został zatwierdzony pozytywnie i możemy pochwalić się pochwalić, że  dwuletnim procesie certyfikacji otrzymaliśmy certyfikat Przedszkola Daltońskiego oraz Szkoły Daltońskiej. Jesteśmy jedyną taką placówką w Wielkopolsce!

Podczas audytu Agata Juljańska rozmawiała z rodzicami, nauczycielami i dziećmi oraz obserwowała lekcje. Oficjalne wręczenie certyfikatu nastąpi po wakacjach.

Jesteśmy z siebie bardzo dumni, a Pani Agacie dziękujemy za ogromne wsparcie w czasie naszych działań.