You are currently viewing Akcja “Różowa Skrzyneczka”

Akcja “Różowa Skrzyneczka”

Ogólnopolska akcja pod nazwą “Różowa Skrzyneczka” zatacza coraz szersze kręgi. Jej celem jest walka z menstruacyjnym tabu oraz zapewnienie szerokiego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji. Jak określają badania ok. 21% uczennic zmuszonych jest wyjść z zajęć szkolnych z powodu braku podpaski lub tamponu, a 10% w ogólne nie przychodzi do szkoły.

Z myślą o komforcie psychicznym i poczuciu bezpieczeństwanaszych dziewcząt, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Więckowicach, przekazaliśmy na ręce Samorządu Uczniowskiego ulotki informacyjne oraz różową skrzyneczkę ufundowaną przez Radę Rodziców. Od tego momentu, każda uczennica może skorzystać z podpaski czy tamponu, niezależnie od tego czy została zaskoczona, czy nie było jej na to stać.

Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem oraz uczyła wzajemnej solidarności i wsparcia zgodnie z zasadą “weż jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar”.

Danuta Rajman- nauczyciel świetlicy