You are currently viewing Dzień języka ojczystego

Dzień języka ojczystego

  • Post category:Szkoła

20 lutego nasza szkoła odchodził Dzień Języka Ojczystego. W tym celu nauczyciele języka polskiego zostali królowa i królem języka polskiego. Przebrani w korony rozdali zadania swoim uczniom. Łamańce językowe, ortografia – w taki klimatach przebiegał dzisiejszy szkolny dzień.