You are currently viewing „Warto wiedzieć, że…” – program Twoje Dane Twoja Sprawa w naszej szkole

„Warto wiedzieć, że…” – program Twoje Dane Twoja Sprawa w naszej szkole

  • Post category:Aktualności

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół to podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak  i w cyfrowym świecie. Są to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane–Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.