Nauczyciel prowadzący: D.Wielgosz

Zajęcia: czwartki 12.35-13.20

Podczas zajęć będziemy:

– rozwiązywać zagadki i łamigłówki matematyczne,

– zmagać się z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności,

– przygotowywać się do konkursów matematycznych,

– organizować szkolne uroczystości związane z matematyką,

– szukać matematyki w otaczającym nas świecie,

– grać w gry logiczne oraz samodzielnie je tworzyć.

Celem zajęć jest:

– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

– aktywizowanie uczniów, zachęcanie do przejawiania inicjatywy, do poszukiwania ciekawych rozwiązań,

– rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,

– uczenie uważnego analizowania treści zadania, przedstawiania rozwiązania na różne sposoby.