RAMOWY PLAN DNIA PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE CZYNNE 7:00-17:00

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne,aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.

8.30-8.50 Sprzątanie sali. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne

8.50-9.20 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie zębów.

9.30-10.20 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. (W tym zajęcia dodatkowe).

10.20-10-35 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali

10.35 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

10.45-11.30 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne,prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11.35 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu

11.45-12.10 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,

12.15-12.20 Czynności samoobsługowe, mycie zębów

12.20-13.45 Połączenie grup maluchów i średniaków.

13.45-14.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.20 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14.20-17.00  organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające.