Nauczyciel prowadzący: L. Nowak

Zajęcia: raz w miesiącu

Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka.  Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy motoryczne i osobowościowe uczestników. Zajęcia prowadzone przez  doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń – w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania.