Nauczyciel prowadzący: D. Zyk  Macińska

Zajęcia: wtorki

Celem naszych spotkań z matematyką jest rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów, stawiania i weryfikowania hipotez, klasyfikowania, analizowania. Rozszerzanie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia.

Umysł człowieka to niezbadane do końca w swych możliwościach, doskonałe narzędzie do rozwiązywania problemów. Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów, nie będzie nigdy bezbronne we współczesnym świecie. Wręcz przeciwnie, będzie zmagać się z codziennością za pomocą potężnej broni – logicznego myślenia.