Deklaracja zgodności strony internetowej według standardu WCAG 2.1

1. Elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury, występuję również mapa strony
Kryteria WCAG: 2.1.1 – Poziom „A”
2. Brak elementów powodujących gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskających na czerwono
Kryteria WCAG: 2.3.1 – Poziom „A”
3. W witrynie jest aktualna mapa strony dostępna w module WCAG oraz wyszukiwarka w nagłówku
Kryteria WCAG: 2.4.5 – Poziom „AA
4. Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na
różnych stronach w serwisie
Kryteria WCAG: 2.4.5, 3.2.3 – Poziom „AA
5. Kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1
Kryteria WCAG: 1.4.3 – Poziom „AA”
6. Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym grafikach pozwalających na zrozumienie
treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1
Kryteria WCAG: 1.4.11 – Poziom „AA
7. Dostępny jest formularz kontaktowy z CAPTCHA w wersji V3 dostosowany do wymogów
Kryteria WCAG: 1.1.1 – Poziom „A
8. Elementy nietekstowe na stronie głównej mają przypisaną poprawnie sformułowaną alternatywę tekstową
Kryteria WCAG: 1.1.1 – Poziom „A”
9. Strona internetowa jest przystosowana do urządzeń mobilnych
Kryteria WCAG: 1.4.4 – Poziom „AA”
Kryteria WCAG: 1.3.4 – Poziom „AA”