You are currently viewing KOLOROWE ŚWIADECTWA

KOLOROWE ŚWIADECTWA

W tym roku dołączyliśmy do Ogólnopolskiej akcji KOLOROWE ŚWIADECTWA – kolorowy pasek na świadectwach szkolnych wszystkich uczniów.

Celem akcji KOLOROWE ŚWIADECTWA jest docenienie wszystkich uczennic i uczniów za wysiłek, jaki ponieśli w ciągu ostatniego roku, za ich działania i różnorodne aktywności, za rozwój swoich zainteresowań i wartościowych inicjatyw. Kolorowy pasek na świadectwie to docenienie pozytywnej postawy uczennic i uczniów, ich zaangażowania i osiągnięć w różnych dziedzinach, nie tylko w nauce.

https://liblink.pl/Vg2vYNT9JO