You are currently viewing Projektownia daltońska- październik- Grecja- kolebka Europy

Projektownia daltońska- październik- Grecja- kolebka Europy

Zakończył się październikowy miesiąc PROJEKTOWNI DALTOŃSKIEJ, który upływał pod hasłem Grecja- kolebka Europy??

Uczniowie przedstawiali sylwetki słynnych myślicieli greckich, którzy tworzyli podstawy dzisiejszej matematyki, astronomii, a ich myśli filozoficzne są aktualne po dzisiejsze czasy. Niektórzy zabrali się za techniczne prace, tworząc na wzór ceramiki greckiej wazy, które przedstawiały sceny życia codziennego czy olimpijskie dyscypliny. Inni konstruowali kartonowe kolumny greckie i opowiadali o architektonicznych osiągnięciach starożytnego świata. Nie mogło również zabraknąć tematu mitologii greckiej, która jest podstawą programową na lekcjach języka polskiego czy historii.

Uczniowie przebierali się za greckie bóstwa , przedstawiali ich atrybuty i historie, tworzyli scenki teatralne.

Wspaniałe zakończenie greckiego miesiąca! Prawdziwa burza mózgów i ogrom wiedzy zdobyty w empiryczny sposób.

Myśl słynnego greckiego filozofa Sokratesa: “Wiem, że nic nie wiem” skłania do refleksji, jak wiele wszyscy musimy się jeszcze nauczyć…A czy wspólna praca, poszukiwania i różnorodne działania nie są tego najlepszym początkiem…??