You are currently viewing SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII  „BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO, ZAKŁADKĘ ZRÓB WSPANIAŁĄ”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII  „BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO, ZAKŁADKĘ ZRÓB WSPANIAŁĄ”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII   „BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO, ZAKŁADKĘ ZRÓB WSPANIAŁĄ”

1.      Organizator konkursu:

·         Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach.

2.      Cele konkursu:

·         rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą

·         rozwijanie wyobraźni wśród dzieci

·         rozwijanie zdolności plastycznych

·         rozwijanie świadomości poszanowania książek

3.      Warunki uczestnictwa:

·         W konkursie uczestniczą chętni uczniowie kl. I – VIII

·         Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki książki

·         Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, techniki mieszane)

·         Kształt pracy dowolny

·         Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową

4.      Termin konkursu:

·         Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 17.11.2023r.

5.      Ocena uczestników konkursu:

·         Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki oraz nauczyciel języka polskiego, dokonuje oceny wg następujących kryteriów: pomysłowość, staranność, ogólny wyraz artystyczny.

6.      Nagrody w konkursie:

·         Nagrody w konkursie zostaną przyznane w dwóch kategoriach: kl. I–III, kl. IV-VIII.

Organizator konkursu:

Alicja Kilanowska