You are currently viewing Regulamin konkursu “Najzabawniejsza dynia” 2023

Regulamin konkursu “Najzabawniejsza dynia” 2023

  • Post category:Aktualności

Regulamin konkursu

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Więckowicach

 

„Najzabawniejsza dynia”

 

1.       Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach

2.       Cele konkursu:

     Zdobywanie doświadczenie w twórczości plastycznej;

     Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci;

     Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;

     Popularyzację dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.

3.       Warunki uczestnictwa:

     Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku od 3-6 lat, uczniowie klas I-VIII;

     Technika: dowolna, praca przestrzenna z dyni;       

     Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę z dynii;

     Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierająca dane tj.: imię i nazwisko autora, wiek oraz nazwę grupy lub klasę.

4.       Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonanej pracy, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.

5.       Termin składania prac: do 27.10.2023r.

6.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31.10.2023r

7.       Miejsce składania prac: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Więckowicach.

8.       Nagrody dla autorów najlepszych prac zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych:

    Grupy przedszkolne: I, II, III miejsce;

    Klasy I-III: I, II, III miejsce;

    Klasy IV-VIII: I, II, III miejsce.

9.       Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły: hol.

 

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów oraz radości z tworzenia!