You are currently viewing Odwiedziny Straży Gminnej i Policji

Odwiedziny Straży Gminnej i Policji

  • Post category:Przedszkole

Odwiedziny Straży Gminnej i Policji w przedszkolu i klasach 1-3👮‍♀️👮

Mundurowi przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa i zasad poruszania się w ruchu drogowym🚦🚲🚘🚶‍♂️Przedstawili również ciekawostki o pracy policjanta i strażnika gminnego🙂