You are currently viewing PROJEKTOWNIA DALTOŃSKA

PROJEKTOWNIA DALTOŃSKA

Rusza Projektownia Daltońska!

Comiesięczne projekty dla klas 4-8, uczymy się współpracy, samodzielności i odpowiedzialności, jak na szkołę daltońską przystało.

Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez korelacje różnych przedmiotów. Sami decydują o wyborze zadań, formach realizacji i przebiegu całego projektu. W każdy piątek miesiąca spotykają się, aby zaprezentować wyniki współpracy, działań i wymienić się doświadczeniami i refleksją .

#lekcjadaltonska

#polskieStowarzyszenieDalton

#PlanDaltonski