You are currently viewing Wycieczka klas 1-3

Wycieczka klas 1-3

  • Post category:Szkoła

Wycieczka klasy 1 i 2 do Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Myślą przewodnią były zwyczaje i życie ptaków. Uczniowie razem z prawdziwym znawcą tematu wykonali budki lęgowe dla ptaków🐦