You are currently viewing Szkolny konkurs biblioteczny “Książka moim przyjacielem”

Szkolny konkurs biblioteczny “Książka moim przyjacielem”

 • Post category:Biblioteka

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie

Regulamin konkursu:

 1. Organizator konkursu:
 2. Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach.
 3. Cele konkursu:
 4. rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 5. rozwijanie wyobraźni wśród dzieci
 6. rozwijanie zdolności plastycznych
 7. rozwijanie świadomości poszanowania książek
 8. Warunki uczestnictwa:
 9. W konkursie uczestniczą chętni uczniowie kl. I – IV, którzy wypożyczają jedną, wybraną przez siebie książkę z biblioteki szkolnej oraz wykonują ilustrację zainspirowaną tą książką
 10. Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, techniki mieszane)
 11. Kształt pracy dowolny
 12. Prace konkursowe podpisujemy z tyłu: imię i nazwisko, klasa, tytuł i autor książki
 13. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową
 14. Termin konkursu:
 15. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 17 marca 2023r.
 16. Ocena uczestników konkursu:
 17. Komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki oraz nauczyciel języka polskiego, dokonuje oceny wg następujących kryteriów: pomysłowość, staranność, ogólny wyraz artystyczny.
 18. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca 2023r.

    Organizator konkursu:

Alicja Kilanowska