You are currently viewing Projekt historyczny Tajemnice Lasów Palędzko- Zakrzewskich

Projekt historyczny Tajemnice Lasów Palędzko- Zakrzewskich

  • Post category:Szkoła

Uczniowie biorą udział w drugiej części projektu historycznego  Tajemnice Lasów Palędzko- Zakrzewskich . Klasa ósma prowadzi zajęcia dla piątej, a siódma dla szóstej . Operacja Tannenberg, kodeks zachowania się w miejscach pamięci to tylko niektóre istotne zagadnienia związane z projektem.