You are currently viewing <em>XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska</em>

XI Międzynarodowa Konferencja Daltońska

Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli

18-19 listopada 2022

W miniony weekend kilku nauczycieli z naszego Zespołu wzięło udział w dwudniowej XI Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej. Tegoroczna konferencja stworzyła również niebywałą okazję do zaprezentowania dobrych praktyk. Uczestnicy w ciągu dwóch dni wzięli udział w licznych wykładach i warsztatach. Nasz Zespół z wielkim zaszczytem był placówką studyjną. Podczas wizyty u nas goście mieli okazję poznać nauczycieli oraz uczniów. Panie zaprezentowały praktyczne rozwiązania i ciekawe pomysły, które z powodzeniem można przenieść do innych szkół. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić innych do pracy planem daltońskim.

Konferencja Daltońska była wydarzeniem międzynarodowym. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów Hansa Wenke z Holandii, prof. UAM dr hab. Renaty Michalak, prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego oraz wielu innych wybitnych specjalistów i praktyków. Spotkania obfitowały w wiele inspiracji i momentów skłaniających do refleksji nad swoją codzienną pracą.

W trakcie konferencji na ręce Pani Dyrektor został przekazany certyfikat potwierdzający dołączenie do wyjątkowego grona placówek planu daltońskiego. W całej Wielkopolsce jesteśmy jedyną szkołą podstawową realizującą tą ścieżkę edukacji.