You are currently viewing Tydzień Świadomości Dysleksji w klasach 1-3

Tydzień Świadomości Dysleksji w klasach 1-3

  • Post category:Szkoła

Tydzień Świadomości Dysleksji w klasach 1-3 . Pedagog specjalny wyjaśnił, co to znaczy dysleksja. Obejrzeliśmy też film z udziałem dzieci dyslektycznych, a na koniec wykonaliśmy portret sławnej osoby z dysleksją.