You are currently viewing Sprzątamy dla Polski

Sprzątamy dla Polski

  • Post category:Przedszkole

Skrzaty jako najmłodsi przedstawiciele naszej społeczności są najpiękniejszym przykładem tego, że można dbać o nasze otoczenie już od małego. 👌Zbierali śmieci 🗑i uczyli się je segregować. Nawet na języku angielskim mieli zajęcia odpowiednie do tematu😀👍