You are currently viewing “Teatrzyk Kurtynka”

“Teatrzyk Kurtynka”

  • Post category:Przedszkole

Nasze przedszkolaki odwiedził dziś teatr Kurtynka 🎭z przedstawieniem pt. “PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ”. Nie ma to jak uczyć się przez zabawę i ciekawe historyjki.👍 Oczywiście za przykładem nasze przedszkolaki używają tych zwrotów w odpowiednich chwilach…i pięknie DZIĘKOWAŁY aktorom