You are currently viewing “Teatrzyk Kurtynka”

“Teatrzyk Kurtynka”

  • Post category:Przedszkole

Nasze przedszkolaki odwiedził dziś teatr Kurtynka ?z przedstawieniem pt. “PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ”. Nie ma to jak uczyć się przez zabawę i ciekawe historyjki.? Oczywiście za przykładem nasze przedszkolaki używają tych zwrotów w odpowiednich chwilach…i pięknie DZIĘKOWAŁY aktorom