You are currently viewing Dzień Głośnego Czytania kl. IV

Dzień Głośnego Czytania kl. IV

  • Post category:Szkoła

Klasa IV wzięła dziś udział w Głośnym Czytaniu ballady Adama Mickiewicza pt.: “Pani Twardowska”. A na podsumowanie- quiz ze zrozumienia tekstu, scenka i znalazł się też diabeł dnie kielicha…z herbatą😀