You are currently viewing Projekt BATERIA przedszkole  ( Plan Daltoński)

Projekt BATERIA przedszkole ( Plan Daltoński)

Grupa Skrzaty i Wiewiórki z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Więckowicach

w mijającym tygodniu zrealizowała projekt „Bateria”.

Rozpoczynając projekt stworzyliśmy siatkę wiedzy oraz pytań i utworzyliśmy kącik projektu. Wspólnie ustaliliśmy czego chcielibyśmy się dowiedzieć o bateriach.

W ramach projektu:

– poznaliśmy różne rodzaje baterii i ich budowę,

– wykonaliśmy pracę plastyczną z baterią w roli głównej według instrukcji,

– rozwiązywaliśmy w parach karty pracy i zagadki dotyczące tematu,

– oglądaliśmy książkę dotyczącą tematu,

– przeliczaliśmy baterie i tworzyliśmy zbiory,

– wspólnymi siłami stworzyliśmy „Pożeracza Baterii”,

– wykonaliśmy taniec robotów,

– oglądaliśmy film edukacyjny na temat baterii i ich prawidłowego segregowania,

– uczestniczyliśmy w prezentacji klasy 1 dotyczącej tematu, odpowiadaliśmy na pytania,

 – uzyskaliśmy odpowiedz jak segregować baterie i bezpiecznie z nich korzystać.

Ponadto przedszkolaki zdobyły wiedzę i  umiejętności, które wykorzystały w praktyce oraz pracy w zespole. Rozwinęły umiejętności interpersonalne i językowe.