You are currently viewing Dzień profilaktyki chorób zakaźnych,

Dzień profilaktyki chorób zakaźnych,

  • Post category:Szkoła

Dzień profilaktyki chorób zakaźnych, to rządowa inicjatywa, która ma wśród uczniów szerzyć wiedzę na temat chorób zakaźnych i profilaktyki. Klasy 1-3 dowiedziały się jak należy się chronić, wybierały produkty, które są dobre dla organizmu, a klasy 4-8 na plastyce wykonały plakaty informacyjne na temat odporności, mycia rąk czy gryp