You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

W tym roku szkolnym zdobyliśmy dotację w ramach priorytetu 3 skierowanego do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe przeznaczyliśmy na: zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków do naszej biblioteki – nowości czekają!!!