You are currently viewing Projekt „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”

Projekt „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”

  • Post category:Aktualności

W trosce o dobry klimat szkoły i rozwijanie pozytywnej komunikacji społecznej, Nasza Szkoła przystąpiła do projektu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”, który jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nasza szkoła została przyjęta do programu w części NVC w szkole i otrzyma wsparcie szkoleniowo-wdrożeniowe.

Komunikacja bez przemocy czyli NVC w szkole to program Instytutu Edukacji Pozytywnej, który ma na celu wspieranie i rozwijanie klimatu sprzyjającego zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.