You are currently viewing Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

Szkolna i przedszkolna biblioteka otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach w „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

Dzięki pozyskanym funduszom zostaną zakupione książki, nowości wydawnicze dla dzieci oraz elementy wyposażenia biblioteki. Część środków będzie przeznaczona na działania promujące czytelnictwo. Mamy pieniądze, więc zaczynamy realizować nasze pomysły,  między innymi:

– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów,

– organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci,

– przeprowadzenie pasowania na czytelników uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków,

– przeprowadzenie cyklu lekcji bibliotecznych w każdej klasie i grupie,

– organizowanie konkursów bibliotecznych (literackich i plastycznych) oraz imprez okolicznościowych,

– promowanie czytelnictwa poprzez: wystawy, gazetki tematyczne, okolicznościowe, wystawy  nowości,

– włączenie się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”