You are currently viewing Ogólnopolski Dzień Daltoński u Skrzatów- Dzień otwarty

Ogólnopolski Dzień Daltoński u Skrzatów- Dzień otwarty

Dzisiaj nasze Skrzaty odwiedzili wyjątkowi goście! Sami rodzice?

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Daltońskiego mogliśmy razem się bawić i uczyć.

Temat: “Wiosenna łąka”??????? Metoda stacji zadaniowych: instrukcje obrazkowe i zadaniowe, kodowanie oraz dużo aktywności twórczej. Nie zabrakło również zabaw aktywizujacych z muzyką i chustą animacyjną.? Podczas spotkania rodzice mogli poznać naszą pracę opartą na filarach Planu Daltońskiego, bowiem wszystkie zadanie wymagały koncentracji, zaangażowania oraz kształtowaly samodzielność i współpracę. Na zakończenie dzieci zajadały się samodzielnie(oczywiście) wykonaną sałatką owocową?????Rodzice też trochę dostali??

Dziękujemy za wspólna zabawę!!!

#PolskieStowarzyszenieDalton

#PlanDaltoński