You are currently viewing Wzmocnij swoje otoczenie

Wzmocnij swoje otoczenie

  • Post category:Aktualności

Spieszymy z dobrymi wiadomościami. Chcieliśmy z dumą pochwalić się efektem kilkutygodniowej pracy nad naszym ogrodem zmysłów, który był realizowany w ramach III edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Prace ogrodnicze zakończyły się sukcesem, a nasi uczniowie mogą już cieszyć się nowym elementem przestrzeni.

Nie było łatwo, gdyż pogoda w tym roku jest dość kapryśna. Jednak zapału, ani sił nikomu nie zabrakło i mogliśmy ukończyć nasz projekt „Ogród zmysłów” – terapeutyczna i edukacyjna moc przyrody. Dzięki otrzymanemu  wsparciu finansowemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zakup materiałów, elementów małej architektury do wykonania ścieżki sensorycznej oraz zakup roślinności możemy dziś pochwalić się efektem końcowym. Ścieżka sensoryczna już teraz cieszy oko, jednakże dopiero późną wiosną i latem rozkwitnie w pełni i pokaże się nam z tej najpiękniejszej strony. Za wszelką udzieloną pomoc w wykonaniu projektu serdecznie dziękujemy również Classic Garden.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest inicjatywą Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Głównym celem tego przedsięwzięcia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach jest edukacja ekologiczna, przyrodnicza dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez umożliwienie odczuwania radości z kontaktu ze środowiskiem naturalnym oraz wspomaganie rozwoju i integracji sensorycznej. Ogród zmysłów jest wspólnym miejscem do budowania u dzieci poczucia bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły. Stymulacja polisensoryczna jest znaczną częścią tego projektu.

Dzięki pozyskanemu grantowi finansowemu od  Polskich Sieci Elektroenergetycznych stworzyliśmy  przestrzeń  przyrodniczą  służącą dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzicom jako element relaksacyjny, ale również terapeutyczno – edukacyjny. Uroczyste otwarcie ogrodu zmysłów zostało dokonane przez  naszych uczniów.

Bardzo się cieszymy, że dołączyliśmy do grona wyróżnionych placówek edukacyjnych.