You are currently viewing Światowy dzień książki i praw autorskich

Światowy dzień książki i praw autorskich

  • Post category:Biblioteka

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Święto zostało ustanowione 

w 1995 roku przez UNESCO i ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

W tym dniu, w roku 1616 zmarli: Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. Jest to dzień pamięci wybitnych pisarzy.

Uroczystość jest obchodzona w ponad 100 krajach na całym świecie, podczas których odbywa się wiele wydarzeń związanych 

z czytaniem, spotkań z pisarzami i promocyjnych cen w wielu księgarniach.

Dzień 23 kwietnia, związany jest także ze świętem patrona Katalonii św. Jerzym. Tego dnia każdy mieszkaniec tego regionu wręcza swoim bliskim książki i róże.

Z okazji Światowego Dnia Książki powstał specjalny hymn, który został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków! Tekstem hymnu jest wiersz „Włosek poety” autorstwa Tadeusza Różewicza.czytanie książek wpływa na naszą osobowość, zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie wiedzy. Dzięki książkom wzbogacamy także zasób słownictwa.

Prawo autorskie powstało w XVIII wieku po to, aby chronić prawa twórców i zachęcać ich do dalszego tworzenia.

Gwarantują, że dany utwór, będzie podpisywany nazwiskiem twórcy, pozwalają mu decydować w jaki sposób inne osoby mogą korzystać z jego twórczości i gwarantują, że forma utworu nie ulegnie zmianie.

Prawa majątkowe można oddać, sprzedać, dziedziczyć lub udzielić na nie licencji.  Obowiązują przez całe życie autora i przez 70 lat po jego śmierci. Po upływie tych lat utwór przechodzi do domeny publicznej.

1) Nie możesz podpisać się jako autor cudzego tekstu.

2) Możesz użyć cytatu z książki, lecz musisz wskazać jej autora.

3) Nie możesz czerpać korzyści majątkowych z pracy objętej prawami autorskimi innej osoby, bez jej zgody.

4) Wykorzystywane zdjęcia i obrazki muszą pochodzić z legalnego źródła.

5) Nie możesz rozpowszechniać materiałów objętych prawami autorskimi.