You are currently viewing “Odkrywanie tematu” w klasie II

“Odkrywanie tematu” w klasie II

  • Post category:Szkoła

Zgodnie z naszym planem pracy metodą daltońską, dzieci pracują u nas samodzielnie. Pozwalamy im “odkrywać temat” towarzysząc w lekcji. Tak było i tym razem. Efektem ich wspólnej i zgodnej pracy jest przepiękny układ słoneczny stworzony na podstawie tematu z podręcznika:)