You are currently viewing „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” – broszury dla rodziców

„Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” – broszury dla rodziców

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała zaktualizowane,  III wydanie broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz nową broszurę pt.: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.