You are currently viewing „WzMOCnij swoje otoczenie”- Ogród zmysłów

„WzMOCnij swoje otoczenie”- Ogród zmysłów

Spieszymy do Państwa z dobrymi wiadomościami Zostaliśmy laureatem III edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne! ?Dzięki naszemu projektowi „Ogród zmysłów – terapeutyczna i edukacyjna moc przyrody”???Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach otrzyma wsparcie na zakup materiałów i elementów małej architektury do wykonania ścieżki sensorycznej oraz na zakup roślinności, drzew, krzewów do wykonania ogrodu zmysłów ?????Stworzymy przestrzeń przyrodniczą służącą dzieciom, młodzieży i ich rodzicom jako element relaksacyjny, ale również terapeutyczno – edukacyjny. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacjaekologiczna i przyrodnicza przez umożliwienie odczuwania radości z kontaktu ze środowiskiem naturalnym oraz wspomaganie rozwoju i integracji sensorycznej. Ogród zmysłów będzie wspólnym miejscem do budowania u dzieci poczucia bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji, przez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych, pobudzających zmysły.Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach:https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.Realizacja przedsięwzięcia nastąpi wiosną 2022 rok ??