You are currently viewing ZAPISY DO SZKOŁY 2022/2023

ZAPISY DO SZKOŁY 2022/2023

Zapisy do szkoły i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku.
Dokumenty można składać osobiście do skrzynki w portierni szkoły lub mailowo kontakt@zspwieckowice.pl

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 61814835