You are currently viewing AKTYWNA TABLICA – dofinansowanie dla naszego Zespołu

AKTYWNA TABLICA – dofinansowanie dla naszego Zespołu

pieszymy się pochwalić, iż nasz Zespół jako jedyny w gminie otrzymał dofinansowanie w programie “Aktywna Tablica” Celem programu Aktywna Tablica w latach 2020-2024 jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, który umożliwi uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwią wdrażanie nowych form i metod nauczania oraz efektywniejsze planowanie procesu lekcyjnego dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Multimedialne programy edukacyjne udoskonalą prace nauczycieli i przyczynią się do rozwijania zainteresowań uczniów. Zakupione urządzenia i programy będą wykorzystywane podczas zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pozyskane pomoce dydaktyczne poprzez wizualizację i interaktywność posłużą wsparciu procesu dydaktycznego naszych uczniów. Dodatkowe wyposażenie z dostępem do Internetu dla uczniów pozwoli im w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i z większym zaangażowaniem pracować na zajęciach.