You are currently viewing Klas 8 i  zajęcia na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida

Klas 8 i zajęcia na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida

  • Post category:Szkoła

Dziś uczniowie klasy 8 przeprowadzili zajęcia na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. To właśnie temu poecie jest poświęcony rok 2021. Oprócz ciekawostek biograficznych, wysłuchaliśmy “Mojej Piosnki” w wykonaniu Czesława Niemena. Uczniowie stworzyli zbiór najpiękniejszych cytatów poety, odszukali w internecie murale poświęcone Norwidowi. To były ciekawe i pięknie przeprowadzone zajęcia . Odczuliśmy nutkę nostalgii tak obecnę w twórczości tego poety

https://youtu.be/pVy-Cq_qwAw