You are currently viewing Szczepienia HPV – II Dawka

Szczepienia HPV – II Dawka

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w ramach realizowanego Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPVw 2021 roku,  od dnia 22.11.2021 r. rozpoczną się szczepienia drugą dawką szczepionki 9-walentnej przeciw wirusowi HPV,  dzieci urodzonych w 2007 r.,  które wcześniej zostały zaszczepione pierwszą dawką.  

W załączeniu plakat oraz harmonogram szczepień II dawką.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronach internetowych: www.powiat.poznan.pl (Zakładka: Ogłoszenia, Komunikaty) oraz www.edictum.pl (Zakładka: Programy, HPV Powiat Poznański 2021).