You are currently viewing “Zapal znicz pamięci”

“Zapal znicz pamięci”

W ramach akcji z 24 października br. “Zapal znicz pamięci”
dzieci z grupy “Wiewiórek” złożyły znicze oraz kwiaty pod Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach. Starsi uczniowie natomiast odwiedzili pomnik  upamiętniający Powstańców Wielkopolskich z Więckowic oraz odwiedzili miejsce zapomniane na szlaku pamięci w lasach zakrzewskich.