You are currently viewing “Tajemnice Lasów Palędzkich”

“Tajemnice Lasów Palędzkich”

  • Post category:Szkoła

W klasie 4 odbyła się lekcja, której celem było poznanie historii miejsca zbrodni w pobliskich lasach Palędzko-Zakrzewskich. Uczniowie zdefiniowali pojęcie miejsca pamięci, przy pomocy prezentacji multimedialnej zapoznali się z faktami. Wykonali zadania dotyczące dbania o miejsca pamięci .Wszystko zgodnie z filozofią daltońską. Mimo młodego wieku bardzo dojrzale podeszli do tego ważnego tematu.

Uczniowie pozostałych klas również wzieli udział w drugiej części projektu “Tajemnice Lasów Palędzkich”. Ich zadaniem było wspólne rozwiązanie zagadek związanych ze Szlakiem Pamięci. Rozszyfrowanie meldunku i przekazanie go zwierzchnikowi było warunkiem opuszczenia Escape Roomu.