You are currently viewing “Tajemnice Lasów Palędzko-Zakrzewskich”

“Tajemnice Lasów Palędzko-Zakrzewskich”

  • Post category:Szkoła

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie pt. ” TAJEMNICE LASÓW PALĘDZKO- ZAKRZEWSKICH “. To właśnie dzień 13 października 1939 roku przyjmuje się za początek masowych rozstrzeliwań Polaków w Lasach Palędzia i Zakrzewa. Klasa szósta dowiedziała się w jaki sposób doszło do Powstania Szlaku Pamięci, opisała na podstawie zdjęć i innych źródeł wygląd poszczególnych mogił, określiła ich lokalizacje, a także stworzyła Kodeks Zasad Zachowania się w Miejscach Pamięci.

Klasy starsze również wzięły udział w projekcie Tajemnice Lasów Palędzko – Zakrzewskich. Uczniowie poznali historie powstania Szlaku Pamięci, a wraz z nią ważne pojęcia dotyczące działań okupantńw na terenie naszego kraju