You are currently viewing Kampania edukacyjna dot. krótkowzroczności

Kampania edukacyjna dot. krótkowzroczności

Od początku października Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” prowadzi kampanię edukacyjną „Epidemia krótkowzroczności u dzieci. Co rodzic musi wiedzieć?”. Jest to projekt organizowany we współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Patronat honorowy nad kampanią objął Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski. Projekt skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i udziału w kampanii, na podobnych zasadach jak miasto Poznań. Jednym z elementów współpracy może być zamieszczenie plakatu i informacji na temat kampanii na Państwa stronie internetowej oraz w Państwa mediach społecznościowych. Zależy nam na jak najszerszym dotarciu do rodziców i nauczycieli.

Zaplanowaliśmy, że raz w miesiącu będziemy wysyłać do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania materiały edukacyjne, które następnie zostaną rozesłane za pośrednictwem szkół podstawowych i przedszkoli do rodziców. Będą one zawierały infografikę na temat krótkowzroczności oraz link do nowego artykułu na stronie www.miopia.pl. Czas trwania kampanii to trzy miesiące: od października do grudnia.

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki
„OKULISTYKA 21”

ul. Mickiewicza 24 lok 3B

60-836 Poznań

tel. 533 330 956